ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEK

A jelen szerződési feltételrendszer tartalmazza az autokhitelre.hu rendszer üzletkötői és egyéb tevékenységét segítő online rendszer, az ah-work.hu használatának általános feltételeit az alábbiak szerint:

Az AH-Work online rendszer célja

 

Olyan elhivatott üzletkötők munkájának informatikai támogatása, akik egyen-arányos idő, pénz és energia befektetéssel hajlandók megtanulni az Online Autóértékesítő Menedzser szakmát és ezen keresztül lépcsőzetesen el akarnak érni maguknak egy éven belüli stabil 500.000 Ft és 2 millió Ft közötti rendszeres havi jövedelmet! Ezeknek a sikerorientált személyeknek készült az ah-work.hu ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZERE! Az ah-work.hu célja a szakértőként kiképzett üzletkötői által FORRADALMASÍTANI ÉS ÚJ ALAPOKRA HELYEZNI a hazai autópiacot!

 

A program webcíme

http://www.ah-work.hu

 

A program üzemeltetőjének (továbbiakban Üzemeltető) adatai

Név: DUNAI CAR Kft. 
Postacím: 3713 Arnót, Arany János u. 8.
Adószám: 12934874-2-05
Bankszámlaszám: 

 

Kapcsolattartó adatai

Név: Duch Béla ügyvezető
Telefon: 06204214281
E-mail: info@ah-work.hu

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1.
A regisztráció, feliratkozás, illetve vásárlás során a felhasználó, ha a program szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen szerződés feltételeit, amit a megrendelési űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. A feltételek elfogadása esetén a jelen szövegezés szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a felhasználó között. A szerződést az Üzemeltető külön elektronikus levélben kiküldi a felhasználó által megadott adatokkal kiegészítve.

2.
Ha a felhasználó a szerződés feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a program szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem, valamint nem tarthat igényt a programból származó jövedelmekre, juttatásokra sem.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen feltételek egyoldalú változtatására, szerződött partnerei értesítése mellett.

A szerződés létrejötte

3.
Ha a felhasználó megrendelést küld a program felületein, vagy e-mailben kiküldött személyes linken keresztül és az Üzemeltető a megrendelést e-mailben visszaigazolja, távollévők között létrejövő szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a program Üzemeltetője között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 2 munkanapon belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, vagy a szolgáltatást igénybe venni.)

4.
A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés, írásban megkötött szerződésnek minősül és arra Magyarország polgári joga az irányadó, függetlenül a felhasználó lakcímétől. A szerződésre a jelen szerződési feltételek rendelkezései vonatkoznak. Jelen szerződést a későbbi szerződési feltételek változása nem érinti, a szerződéskori állapot a mérvadó.

5.
A szerződés magyar nyelven jön létre, elektronikus formában, a rendszer automatikusan tárolja a szerződéskötés időpontjával és a szerződéskötést kezdeményező IP címmel együtt. A felhasználó számára elektronikus úton hozzáférhető, valamint a felhasználó által megadott adatokkal e-mailben kiküldésre kerül. A felhasználó a szerződés tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. Az elektronikus szerződéskötés a felek aláírása nélkül is érvényes!

6.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja, vagy visszautasítsa a felhasználóval a szerződéskötést, ha az sérti az üzleti, vagy magán érdekeit.

7.
Az autokhitelre.hu, így az ah-work.hu üzleti programja is magyar nyelven fut.

8.
A program képzései és szolgáltatásai kiemelten a felhasználó saját online használtautó-értékesítő tevékenységének felépítését és működtetését segíti elő.

 

A működési modell lényeges tulajdonságai

9.
A működési modell lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a megrendelési felületeken is.

10.
Az ah-work.hu felületein elérhető komplex, autóértékesítést támogató program lényeges elemei:

10.1.
Az autóértékesítés fő támogató oldala az autokhitelre.hu weboldal, ahol a folyamatosan bővülő gépjármű kínálatot megjelenítjük, több szempont szerinti keresési lehetőséggel.

10.2.
Partnereink a folyamat több pontján is be tudnak csatlakozni, ennek megfelelően különböző juttatásokban részesülhetnek:

  • Autóértékesítési menedzser, online üzletkötő
  • Autóértékesítési menedzser, call centeres telemarketing üzletkötő
  • Értékesítési csoportvezető
  • Hirdetésmegosztó
  • Hitelügyintéző
  • Videós, videó-szerkesztő munkatárs
  • Autóbeszerző
  • Hirdetés szerkesztő, Weblap feltöltő

10.3.
Képzési rendszer: A folyamat három fő szakmai területet ölel fel, az autók és az autókereskedelem ismeretét, a hitelügyintézés feladatait és a telefonos és online marketing tudásanyagát valamint az ezekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat fedi le. Képzéseink mindegyik területre felkészítik a partnereinket, saját igényük szerint és a kiváló szolgáltatás biztosítása érdekében.

10.4.
Komplex értékesítési rendszer:
Az üzemeltető a lehető legszélesebb piaci lefedettséget biztosítja a leszerződött partnerei részére. Saját weblapján, az autokhitelre.hu-n, valamint a legismertebb közösségi médiákon és egyéb online felületeken keresztül biztosítja a díjmentes és fizetős hirdetési lehetőségeket. Jövedelmük származhat magánszemélyek, vállalkozók, cégek, nyugdíjasok, külföldi munkavállalók általi vásárlásokból. Mindezen személyek részére az értékesítési rendszer komplex szolgáltatásként vállalja a megrendelt autók beszerzését belföldről és külföldről egyaránt, valamint a finanszírozásuk legkedvezőbb kiválasztását és ügyintézését autóvásárlási hitel, személyi kölcsön, nyílt és zárt végű lízing, vagy tartós bérlet formájában. 

10.5.
Ajánlói rendszer: Az üzemeltető biztosítja, hogy követhető módon azonosítva és rögzítve legyen az üzletkötő személye az új érdeklődők megszólítása során, így a létrejött autó adásvételek után járó juttatások egyértelműek és végigkísérik a vevő későbbi vásárlásait is. Ez az üzletkötőinknek biztosított 100%-os ügyfélvédelem garancia alapja.

10.6.
Statisztikai rendszer: Az online folyamatok legfontosabb adatainak követhetőségét biztosítjuk a felhasználó részére. Az elszámolás minden esetben naptári hónapokra készül, függetlenül attól, hogy a szerződés mikor lép életbe! Az üzemeltető vállalja, hogy a folyó havi elszámolást legkésőbb az érintett hónapot követő hónap 2. munkanapján megküldi a szerződött partnernek. Az elszámolás tartalmazza a létrejött értékesítések és egyéb pótlékok részletezését és a kifizetés határnapját is.

10.7.
Automatizált rendszer üzemeltetése: Az üzemeltető a lehetőségekhez mért automatizálást megvalósítja és folyamatosan fejleszti. Az automata rendszert az értékesítő partnereink díj ellenében tudják használni, amely díjak biztosítják a rendszer stabil működését, fenntartási költségeit és a rendszert kiszolgáló egyéb munkavállalók költségeit, valamint az elvállalt autók hirdetéseinek szerkesztési költségét és feltöltését is. A díjak mértéke függ a díjfizetési rendszerességtől és a választott juttatási szintektől is. A díjak konkrét mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

Árak, egyéb kondíciók

11.
A közzétett árak minden esetben nettó, ÁFA nélküli árak (az esetleges ÁFA mentességet a számla tartalmazza). Szállítási költség a program során nem merül fel, a szolgáltatás elektronikus úton érhető el.

12.
A rendszer használatáért fizetendő díj előzetes díjbekérő (proforma számla) alapján, teljesítés után kiállított számla ellenében, átutalással, vagy bankfióki befizetéssel teljesíthető.

13.
Az Üzemeltető a megrendelt szolgáltatáscsomag által meghatározott lejárati időpont előtt 10 és 5 naptári nappal értesíti a felhasználót a szolgáltatáscsomag meghosszabbításáról. Amennyiben a felhasználó az értesítésben megadott határidőn belül nem mondja le a szolgáltatást, vagy nem jelzi, hogy másik szolgáltatáscsomaggal szeretné folytatni, úgy a lejárat napját követő naptári nappal a szerződés az eredeti feltételekkel újraindul és a felhasználó részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

14.
Ha a szerződés a 19.2. vagy 19.3. pontban leírt feltételek alapján szűnik meg, az elszámolás biztosítására az üzemeltető a partner korábban keletkezett jutalékait visszatarthatja.

15.
A rendszer szerteágazó tevékenységet szolgál ki, ennek megfelelően az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy jelen általános szerződéstől eltérő egyéni szerződéseket kössön. Ilyen esetben az egyedi szerződésben rögzített feltételeket kell betartani.

 

Szállítás

16.
A program jellegénél fogva nem igényel szállítást.

 

Lehetséges fizetési módok

17.
Banki átutalás (előre utalás), vagy bankfióki befizetés

 

Elállási jog, szerződés megszűnése

18.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. m) pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát “a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

19. Jelen szerződés az alábbi módokon szűnhet meg:

19.1.
A szerződés határozott lejárati időpontját elérve, a felhasználó határidőben történő normál felmondása esetén. Ebben az esetben a szerződés a díjfizetéssel lefedett időszak utolsó napján szűnik meg. Ez közös megegyezésnek minősül.

19.2.
A felhasználó a 13. pont szerinti, szerződéshosszabbításról szóló értesítésre nem reagál és a díjbekérő szerinti díjat a díjbekérőn szereplő határidőig nem fizeti meg. Ebben az esetben az üzemeltető jogosult a partner jutalékait visszatartani és azt az elszámolásban felhasználni. Ez az eset a partner szerződésszegésének minősül.

19.3.
Partner a szerződést lényegi pontjaiban olyan szinten sérti meg, ami az üzemeltető számára jelentős hátrányt okoz, vagy egyenesen jogszabályokba ütközik. Ebben az esetben az üzemeltető jogosult azonnali szerződésbontásra, indoklás és a partner tájékoztatása mellett. Ide tartozik, ha szerződött partner más, az üzemeltető szempontjából konkurens cégnél is tevékenykedik.

Adatkezelés 

 

20.
Jelen szerződéssel szabályozott tevékenységek során partner köteles olyan gondossággal eljárni a birtokába jutott személyes vagy egyéb adatok kezelése során, ami az üzemeltető jogos érdeke és amit magyar és nemzetközi törvények is előírnak. Az üzemeltetővel kapcsolatos minden információ üzleti titokként kezelendő, az ügyfelek által átadott adatok a GDPR szabályrendszer alapján kezelendőek, harmadik félnek nem adhatóak át.

A kommunikáció szabályai az AH-Work együttműködés során

21.

Az AH-Work munkakörökhöz külön-külön létrehozott fórumai abból a célból jöttek létre, hogy a tagjai közt elősegítsék a belső kommunikációt és a csapatépítést az egyre hatékonyabb munkavégzés, a rendszer erősödése és a maximális profit megszerzése érdekében. További cél, hogy a munkafolyamatok egyre gördülékenyebben mehessenek, illetve a munkatársak kedvező munkafeltételekkel és eszközökkel tudjanak hatékonyan dolgozni és a rendszer segítségével egyre nagyobb profitra tehessenek szert. A kommunikáció szabályai érvényesek az AH-Work összes kommunikációs felületére, különösen, de nem kizárólagosan a Facebook oldalakra, posztokra, hozzászólásokra, céges vagy saját blogokra, munkatársi fórumokra, e-mail kommunikációra és a személyes megbeszélésekre is!

A különböző munkatársi fórumokban részt vevő személyek körét a kiválasztott munkakörök alapján az Üzemeltető jelöli ki. A Fórumok témakörei főként az aktuális feladatok, események, eredmények, módszerek.

Az AH-Work rendszerébe történő csatlakozással mindenki automatikusan elfogadja a csoport jelenleg hatályos szabályzatát, az esetleges változásokkal együtt. A Kommunikációs Szabályzat az egyén személyes fejlődése, valamint a pozitív csapatépítő szellem megőrzése érdekében szigorú irányelveket rögzít, ettől eltérni nem megengedett. A szabályzat előírásainak nem ismerése nem ment fel a szabályok megsértése és annak következményei alól.

 

A kommunikáció szabályai

21.1. Úgy bánj másokkal, ahogyan szeretnéd, hogy veled bánjanak! Légy udvarias, és kerüld a negatív, vagy a provokatív stílusú kommunikációt. Mindannyiunk közös feladata, hogy egy pozitív szemléletű csoportot építsünk, ezért tartsd tiszteletben mindenkinek a pozícióját, munkáját, érdeklődését, törekvését és személyiségi jogait!

21.2. Tartózkodj a kétértelmű megjegyzésektől, és próbálj odafigyelni a helyesírásodra és a nyelvtanra. Nem az AH-Work értékesítési rendszeréhez kapcsolódó, pl. politikai, vallási és nemzetiségi hovatartozással kapcsolatos hozzászólások nem megengedettek.

21.3. Az írott szó könnyen félreérthető lehet, így kérünk, válaszd meg jól, hogy hozzászólásként mit írsz le. Vedd figyelembe, hogy mások hogyan értelmezhetik azt, amit leírtál, főleg, ha a tartalom személyes jellegű.

21.4. Az egyetlen megfelelő attitűd a pozitív, személyiségfejlesztő, egymást segítő-építő, valamint csapatépítő jellegű hozzászólások! Semmiféle konfrontáció, sértő mentalitás, vagy negatív hozzászólás nem megengedett! A nem megfelelő kommunikációt, tehát a negatív hozzászólást, leminősítő véleményeket, csapatromboló megjegyzést, káromkodást, személyes sértegetést, valamint az agresszív viselkedést nem fogjuk tolerálni, a különböző felületek adminisztrátorai az ilyen hozzászólásokat az érintett értesítése és figyelmeztetése mellett kötelesek törölni! (LÁSD 5-6. pont.)

21.5. Aki nem tisztelettudóan, a szabályzatot megszegve sértőn kommunikál, a sértésének megfelelő figyelmeztetésben, ideiglenes kitiltásban, vagy végleges kitiltásban részesül!

21.6. Szabályzat szegésért megrovás jár, amelynek négy fokozata van.
A szabályzatot megszegő kollégát az arra felhatalmazott vezető először figyelmeztetésben részesíti a fórum szabályzatára hivatkozva és felszólítja, hogy azonnal hagyjon fel a negatív, csapatromboló jellegű viselkedéssel! Amennyiben tovább folytatja a negatív kommentelést, akkor a felelős vezető jelenti a rendbontást az ügyvezető felé, aki azonnali hatállyal ideiglenesen 2 hétre kitiltja a szabályzatot megszegő személyt a fórumokból. Amikor valaki a kitiltását letöltve továbbra is negatív, tiszteletlen hozzáállást tanúsít, felszólítás után 4 hétre ismételten ki lesz tiltva a Fórumokból. Aki a többszörös figyelmeztetés és megrovás ellenére sem tud kulturáltan, tisztelettudóan viselkedni, azt a vezetőség véglegesen kizárja a rendszerből. A durván sértő mentalitású, rendszert kritizáló személyek azonnal, figyelmeztetés nélkül véglegesen kitiltásra kerülnek az egész rendszerből. Ezek a szankciók járnak a csapatromboló, modorálatlan, arrogáns viselkedésért.

21.7. Minden egyes problémát kérjük, hogy ne a Fórumokon, hanem privát üzenetben intézzetek. A felmerülő problémákkal kapcsolatban privátban bizalommal fordulhat bármely kolléga a kinevezett vezetőhöz! Ha az adott problémakör az egész csoportot érinti, akkor a felelős vezető a saját döntési jogával élve készít róla egy részletes tájékoztató leírást és a probléma kezelését, illetve megoldását is közzéteszi. Amennyiben a felelős vezető egyedül nem talál rá megoldást, akkor a vezetőség megvitatja és döntést hoz az adott kérdésben.

21.8. Felelős vezetők:

Duch Béla, ügyvezető
Szakterületek: Jogi kérdések, pénzügy, stratégiai menedzsment, belső képzés

Szabó Balázs, AH-Work fejlesztői csapat nevében
Szakterületek: Rendszer szintű fejlesztés, weboldal fejlesztés, automatizált e-mailek, személyes hirdetési linkek, rendszer szintű marketing, kommunikációs sablonok

Percze Mihály, AH-Work országos értékesítési vezető
Szakterületek: Belső kommunikáció, értékesítés, autóbeszerzés, hitel és lízing ügyintézés, ügyfél-kommunikáció

Nagy Gábor, AH-Work online értékesítési vezető
Szakterületek: Online rendszerfejlesztés, közösségi (facebook) oldal menedzsment, belső kommunikáció, munkatársi érdekképviselet

Farkas József, AH-Work autóbeszerzési vezető
Szakterületek: Online autóbeszerzés, információ feldolgozás, kapcsolattartás a tulajdonosokkal

Antal Rajmund, AH-Work online értékesítési vezető
Szakterületek: Online értékesítés, hirdetés megosztási információk

21.9. A vezetők, adminisztrátori jogosultsággal rendelkezők a feladataikat felkérés alapján végzik, feladatuk a kommunikációs szabályoknak, alapelveinek betartatása, a nem megfelelő, negatív, vagy éppen provokatív megnyilvánulás megakadályozása.

21.10. A vezetőknek, adminisztrátoroknak joguk van a hozzászólások moderálására, törlésére, hogy mindenkivel betartassák a kommunikáció szabályait. Amennyiben a fenti szabályokat mindenki betartja és egy egészséges, pozitív csapatépítő légkör uralkodik, mert mindenki kedvesen, figyelmesen, tapintatosan és tisztelettudóan bánik a másikkal, abban az esetben természetesen nem kerül sor vélemények törlésére, esetleges kizárásra.

21.11. Az AH-Work tagjainak privát zaklatása, megfenyegetése, indulat és viszálykeltés azonnali kitiltást von maga után. Amennyiben ilyen bejelentést, illetve információkat kapunk, mérlegelés nélkül tiltást kap a munkatárs.

21.12. A fórumok üzemeltetése bármikor, saját hatáskörében megváltoztathatja a Fórum Szabályait, melyről itt, a szabályzatban ad tájékoztatást. A kommunikációs szabályzat nem ismerése nem ment fel a szabályok megsértésének következményei alól.

A mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik!

 

Érvényesség kezdete: 2020. február 20.

 

Duch Béla
Ügyvezető

 

1. számú melléklet: A rendszer használati díjak, kedvezmények

 

Az AH-Work értékesítési létszámát mindig a rendszer legoptimálisabb működtetése határozza meg, ezért olykor lehetőség nyílik a csatlakozásra egy időre, aztán egy-két hónapig létszámstop van, vagy csak bizonyos szintekre, munkakörökre lehet jelentkezni. Ilyenkor előzetes regisztráció lehetséges a rendszerhasználati díj befizetésével. 

A díjak sávosan növekszenek az alábbi táblázat adatai szerint. A sávok átlépésére és ezáltal a jutalékszint növelésére, vagy a havi értékesítési eredmény alapján, vagy a sávnak megfelelő rendszerhasználati díj előzetes megfizetésével van lehetőség.

 

Magyarázat és példa:

A rendszer használatának alapdíja üzletkötőként (“A”), féléves fizetési ütemezésben 35.000,- Ft/félév, valamint éves díjfizetést választva 50.000,- Ft/év.

45%-os, azaz “D” üzletkötői szint negyedéves díja 90.000,- Ft, féléves díja 150.000,- Ft és éves ütemezés esetén 240.000,- Ft 

2. számú melléklet: Szintek minősülési feltételei

Az “A”, “B”, “C”, “D” és “E” szinteket, és ezzel együtt a növekvő jutalékszintet az 1. számú melléklet táblázata szerinti havi forgalommal lehet elérni. A feltétel teljesítéséhez az autó adásvételénél keletkező árrés jogosultság szerinti százalékát vesszük figyelembe (azaz a valós üzletkötői kifizetést), nem az autó vételárát!

Magyarázat és példa:

A rendszer 1.500.000,- Ft és 40.000.000,- Ft érték közötti jó állapotban lévő autókat értékesít. A rendszer értékesítési modellje szerint a minimum árrés egy autón 200.000,- Ft. Az “A” szinten lévő üzletkötő esetén a jutalékszint 30%, tehát a bruttó jutalék egy adásvétel megvalósulása esetén 60.000,- Ft. Adott naptári hónapban 4 ilyen értékesítés megtörténte után 240.000,- Ft bevétele keletkezik az üzletkötőnek, aki a következő hónaptól jogosult a “B” szint szerinti 35% jutalékra, azonban ezzel együtt a rendszerfenntartási díja is a “B” szintnek megfelelő összegre emelkedik (negyedéves “B-I”, féléves “B-II” és éves “B-III”). Kifizetett időszakon belüli szintlépés esetén a rendszerhasználati díj különbözete fizetendő!

Az “I”, “II” és “III” jelzésű fizetési időtávokon előre kifizetett rendszerhasználati díjak biztosítják az adott időszakra az érintett szintnek megfelelő jutalék mértéket, a havi forgalmi adatoktól függetlenül.

3. számú melléklet: További juttatások

Naponta közzéteszünk 20-100 újonnan beszerzett autót, amelyek szerkesztésével, megosztásával, hirdetésével a megjelölt munkakörök alapján foglalkozhatnak a leszerződött partnereink.

A Hirdetésmegosztó, illetve az “A”, “B”, “C”, “D” és “E” értékesítői szintek 1. számú melléklet szerinti jutalékmértékén felül az alábbi juttatások illetik meg a szerződő partnereket:

Hirdetésmegosztó díjazása

A Hirdetésmegosztó az értékesítési ügyintézésben nem vesz részt, kizárólag a hirdetések megosztása és az ajánlás a feladata. A hirdetésmegosztó csak érintőlegesen kapcsolódik az AH-Work értékesítési rendszeréhez, rá nem vonatkoznak a értékesítési szintek minősülési feltételei. A karrierlétrán csak akkor léphet feljebb , ha értékesítői jogosultságot szerez. A hirdetésének megosztására jelentkezett személy (akit a rendszer automatikusan hozzácsatol a 100%-os ügyfélvédelem garancia alapján) vásárlása esetén bruttó 40.000,- Ft jutalékot kap. A hirdetésmegosztó ajánlhat üzletkötőt. Díjazását az ajánlói rendszer részletezi. 

Magyarázat és példa:

A hirdetésmegosztó a hirdetései által 3 érdeklődőt sikerült delegálnia az értékesítési rendszerbe, akik az adott hónapban vásároltak autót. Ezáltal bruttó 120.000,- Ft jutalékra jogosult a teljesítménye alapján.

Ajánlói rendszer, csoportvezetői pótlék

Mindegyik munkatárs jogosulttá válik arra, hogy a rendszerbe újabb üzletkötőket ajánljon. Az így csatlakozott üzletkötők elért havi bruttó bevételeinek, valamint az általuk fizetett rendszerhasználati díjak 50%-ára az ajánló jogosult, kizárólag a saját ajánlására érkezettek személyes értékesítései után (nem MLM rendszer!). A csoportvezető a hirdetésmegosztójától átvett érdeklődőnek végzett ügyintézési díja bruttó 50.000 Ft sikeres eladás esetén. Az értékesítési csoportvezetői pótlék kifizetésének feltétele, hogy rendelkeznie kell érvényes felhasználói jogosultsággal a rendszerben az elszámolás hónapjában. A csoportvezető jogosult átadni a hirdetésmegosztótól érkező ügy elintézését másik üzletkötő részére.

Az értékesítési csoportvezetői pótlék is beleszámít a jutalékszintek számításába!

Magyarázat és példa hirdetésmegosztónál:

Példa szerint a hirdetésmegosztó a teljesítménye alapján bruttó 120.000,- Ft jutalékra jogosult. Az ajánlói rendszer által sikerült 3 új hirdetésmegosztót, akik befizették a féléves rendszerhasználati díjat (20.000,- Ft), valamint 3 új értékesítőt is sikerült delegálnia az értékesítési rendszerbe a “C” szinten, akik a negyedéves rendszerhasználati díjat fizették be (60.000,- Ft). Az általa delegált személyek összesített befizetésének (240.000,- Ft) 50%-ára, tehát bruttó 120.000,- Ft jutalékra vált jogosulttá. Két általa delegált értékesítő még ebben a hónapban eladott egy-egy autót, amelynek a jutaléka 80.000,- Ft volt egyenként. Az értékesítők összjutalékának (160.000,- Ft) 10%-ára válik így jogosulttá, azaz bruttó 16.000,- FT-ra. Így a munkája és az összteljesítménye által az adott hónapban bruttó 256.000,- Ft bevétele van. (saját eredmény + ajánlói jutalék)

Magyarázat és példa értékesítési csoportvezetőnél:

Példa szerint az üzletkötő 3 további üzletkötőt csatlakoztat a rendszerbe közvetlen ajánlással, akik „C” szinten regisztráltak és összesen 600.000,- Ft juttatást érnek el az adott naptári hónapon belül. A vezető üzletkötő “C” szinten a saját értékesítése alapján 320.000,- Ft jutalékot ért el (4 alapáru autó eladásával). A vezető üzletkötői pótléka a 4 új üzletkötő által befizetett (példa szerint negyedéves) használati díj 50%-a, 120.000,- Ft jutalék, illetve az általa hozott üzletkötők össz- keresetének, 600.000,- Ft-nak a 10%-a, azaz 60.000,- Ft. Az üzletkötő 3 hirdetésmegosztót is csatlakoztat az adott hónapban a rendszerbe, akik után a jutaléka az általuk befizetett (példa szerint féléves) használati díj 10%-a, azaz 30.000,- Ft jutalék. Az üzletkötő által csatlakoztatott egyik hirdetésmegosztó a hirdetései által sikerült delegálnia egy érdeklődőt, akinek az adott hónapban vásárolt autót. Mivel a hirdetésmegosztó átadta az ügyintézést a csoportvezetőjének, így az ügyintézési díjért bruttó 50.000,- Ft jutalék illeti meg.

A saját jutalék és a csoportvezetői pótlékok együttesen 580.000,- Ft, tehát teljesíti a “D” szint forgalmi feltételeit. (saját eredmény + ajánlói jutalék + ügyintézési díj)

 

Autóbeszerzés prémium díjazása

Minimum negyedéve „D” szinten tevékenykedő üzletkötő kap jogosultságot “Autóbeszerzőként” is tevékenykedni. A rendszerbe általa hozott autók értékesítése után egységesen bruttó 25.000,- Ft juttatásra jogosult függetlenül attól, hogy melyik üzletkötő adta el az adott autót!

A beszerzőként kapott juttatás is beszámít az üzletkötői jutalékszint forgalmi feltételének meghatározásába.

 

Magyarázat és példa:

Példa szerint az üzletkötő folyamatosan szerez be autókat, amelyet a rendszer online felületén elérhető űrlapon keresztül feltölt. 25 autó szerepel az ő feltöltésével az értékesítési készletben, amelyből az adott hónapban 4 autó értékesítése befejeződött. Az autó beszerzési prémiuma a 4 eladás után bruttó 100.000,- Ft, ami hozzáíródik a forgalmi feltétel elszámolásához is. Ha ezt az eredményt ugyanaz az üzletkötő érte el, aki a vezetői pótlékkal együttesen az előző példa szerint 580.000,- Ft-ot keresett, akkor az érintett hónapban a forgalmi feltételhez figyelembe vehető és kifizethető juttatása összesen bruttó 680.000,- Ft, tehát teljesíti a “E” szint forgalmi feltételeit. (saját eredmény + ajánlói jutalék + ügyintézési díj + autó beszerzési prémium)

Az autó beszerzési prémium kifizetésének feltétele, hogy az autóbeszerzőnek is rendelkeznie kell érvényes felhasználói jogosultsággal a rendszerben az elszámolás hónapjában.

Adminisztrációs munkakörök

Az adminisztrációs munkakörökben dolgozóknak nem kell rendszerhasználati díjat fizetniük, mivel nem értékesítési feladatot látnak el, hanem a rendszer működését biztosítják. Az adminisztrációs munkakörökben dolgozók egyéb munkaköröket is elláthatnak, viszont az adott munkakörre vonatkozó szabályok és feltételek rájuk nézve is kötelezőek.

Az adminisztrációs munkakörök a következők: 

Hirdetésszerkesztő, weboldal adatfeltöltő juttatása

A hirdetésszerkesztő külön szerződés alapján dolgozik. Díjazása autónként bruttó 500,- Ft. A feladata az elvállalt autó képeinek megszerkesztése, a hirdetés megszerkesztése és az autó adatainak feltöltése a weblapra. A későbbiekben lehet főállású munkatárs is.

Videós, videó-szerkesztő munkatárs

A videós, videó-szerkesztő munkatárs külön szerződés alapján dolgozik. Díjazása egyéni megállapodás alapján. A feladata prémium kategóriás autókról marketing videó készítése.

Hitelügyintéző munkatárs

A hitelügyintéző munkatárs külön szerződés alapján dolgozik. Díjazása egyéni megállapodás alapján. Hitelügyintéző csak MNB hitelközvetítői engedéllyel dolgozhat.

 

Egyéb vezető szintű juttatások

 

Értékesítési vezető (nem azonos a vezető értékesítővel) az lehet, aki minimum féléve az „E” szinten tevékenykedik és a kimagasló eredményei alapján az ügyvezető felkérése oktatással, tanácsadással segít az új értékesítési menedzsereknek elérni a minimum havi 500.000 Ft-os egyéni bevételt. Az értékesítési vezető havi bruttó 50.000 – 300.000 Ft kiegészítő jövedelmet érhet el egyéni megállapodás alapján a saját üzletkötései mellett. A megbízott értékesítési vezető munkakörét elláthatja főállású alkalmazottként is.

A Flottakezelés, az autók bérbeadása országosan, az egyéb vezetői szintek, valamint az önálló telephellyel rendelkező autó-kereskedő franchise partner juttatásait és a feladatkörét külön melléklet tartalmazza. Minimum féléve az adott szintet elért megbízható partnereink jogosultak a vezetői feltételrendszerek megismerésére, illetve a vezető szintű juttatásokra az elkötelezettségük és az eredményeik alapján! 

 

4. számú melléklet: A rendszer használati díjak és jogosultságok táblázata

 

Használati díjak

Jogosultságok