MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

komplex szolgáltatásra

(autóbeszerzés + hitelügyintézés)

 

(Jelen szerződés csak minta, a Megbízási Szerződés létrejöttekor a zárt rendszer a megbízó által megadott adatok alapján személyre szabottan létrehozza a szerződés adott autóra vonatkozó példányát. Az egyedi szerződés letölthető, illetve e-mailben kiküldjük.) 

 

Amely létrejött egyrészről

Név: ……………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………..

Személyi igazolvány száma: ……………………………………………………………………

Bankszámlaszám: …………………………………………………………………………………..

Cégnév: ………………………………………………………………………………………………….

Székhely: ……………………………………………………………………………………………….

Adószáma: ……………………………………………………………………………………………..

Cégjegyzékszám: ……………………………………………………………………………………

mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó)

Másrészről a DUNAI CAR Kft, (a www.autokhitelre.hu és a www.ah-work.hu honlapok tulajdonosa és üzemeltetője) Székhely: 3713 Arnót, Arany János u. 8. Adószám: 12934874-2-05, (Képviseletében: Duch Béla ügyvezető. Telefonszáma: 06204214281), mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott)

1. A Megbízó a jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja a Megbízott tulajdonában lévő www.autokhitelre.hu és a www.ah-work.hu online bizományos autóértékesítési rendszerét, annak szerződési feltételeit és Működési Szabályzatát. A kiválasztott autó adás-vételi szerződése a Megbízó és az autótulajdonos között jön létre, de a Megbízott online autóértékesítési rendszerén belül talál gazdát, így a Megbízott közvetítői szerepet lát el a tulajdonos és a vevő között. 

2. A Megbízó összetett, komplex szolgáltatásként megbízza a Megbízottat, hogy számára a legkedvezőbb autót és arra a legmegfelelőbb finanszírozási lehetőséget, illetve a legpraktikusabban, leggyorsabban elintézhető hitelkonstrukciót kutassa fel, illetve a sikeres vételhez a szükséges ügyintézési teendőket végezze el.

3. A Megbízó az alábbi jellemzőkkel kíván autóhoz jutni a megbízottan keresztül:

………………………….……… évjáratú, ……………..…………………….. típusú,

..…………………….………. kivitelű, ……………………………………… színű,

…………………… ajtós, ………………………LE,………………..……….. Km-ig,

……………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………….. felszereltségű gépjármű.

 

4. A Megbízó választhat a Megbízott weblapján és adatbázisában található autók közül, vagy azt is igényelheti, hogy a Megbízott kutassa fel számára a megfelelő autót a fent említett adatok alapján.

5. Amennyiben az autó személyes megtekintésekor nem felel meg a Megbízó elvárásának, abban az esetben a Megbízott a lehető legrövidebb időn belül másik autót ajánl a fent leírt adatok alapján. A Megbízó összesen 3 alkalommal kérheti egy másik autó ajánlását.

6. A Megbízott kijelenti, hogy partnerein keresztül sokféle finanszírozóval, pénzintézettel és hitelközvetítővel áll szerződésben és a Megbízó által megvásárlandó autóra kiválasztja a lehető legelőnyösebb hitelkonstrukciót (autóvásárlási hitel, személyi kölcsön, nyílt, – vagy zártvégű lízing, tartós bérlet, stb. formájában)

7. Amennyiben nem sikerül elsőre a hitelt elintézni a kiválasztott autóra, abban az esetben az elutasítás alapján megismert tényezők szerint módosítva (feltéve ha nem KHR listás a Megbízó) a Megbízott további 4 banki ajánlat lekérését vállalja egyéb Bankoknál.

8. A Megbízott a szerződés elfogadása után 10.000 Ft regisztrációs díjat kell megfizessen a Megbízó bankszámlájára számla ellenében, illetve a hitelügyintézés alatt a megfelelő autó kiválasztása után az autót le kell foglalóznia a Megbízottnál. A befizetett díjak – a regisztrációs díj és a foglaló – beleszámítanak az autó vételárába. Amennyiben a Megbízó az autó megtekintése és elfogadása után mégis eláll a vételi szándékától, abban az esetben a regisztrációs díjat és a foglaló összegét elveszíti.

9. Amennyiben a jelen szerződés időtartama alatt a Megbízottal leszerződött autótulajdonos eladta a saját tulajdonában lévő autóját, ebben az esetben a Megbízott a foglalót átirányítja egy másik autóra, valamint a lehető legrövidebb időn belül felajánl a Megbízó felé egy  hasonló évjáratú, típusú és ár/érték arányban levő autót. A Megbízott eképpen jár el abban az esetben is, amikor a vevő személyesen megtekinti az eladandó autót és az nem felel meg számára.

10.  A Megbízott szolgáltatási díját az eladó felé számlázza ki külön szerződés alapján. Amennyiben a Megbízó valamilyen oknál fogva eláll a vásárlási szándékától, abban az esetben a befizetett regisztrációs díj, illetve a foglaló a Megbízottat illeti. Ilyen esetben a Megbízott állítja ki a számlát vagy egyéb bizonylatot a vásárlási szándékától elállt vevő felé TEÁOR 8299 egyéb máshová nem sorolt üzleti szolgáltatásként, illetve a vonatkozó törvények előírásai szerint.

11. A Megbízó felelősségének tudatában kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízott által közvetített autó tulajdonosával nem köt szerződést a Megbízottat kikerülve, csupán a megbízási szerződésben megállapodott pontok alapján. A Megbízott nélkül az általa közvetített vevővel megkötött adásvételi szerződés esetén a foglaló a Megbízottat illeti jutalékként, ugyanúgy, mintha az adásvétel rajta keresztül zajlott volna le.

12. Felek kijelentik, hogy a Megbízott a vásárolandó autó okmányaiért, eredetiségéért, valamint az állapotáért felelősséggel semmilyen körülmények között nem tartozik, mert csupán közvetítői szerepet tölt be a tulajdonos és a vevő között. A autó tulajdonosa tartozik felelősséggel az autó műszaki állapotáért a Megbízott által közvetített vevő felé.

13. Jelen szerződés határozott időre, 6 hónapos időtávra érvényes. Megbízó a szerződést írásban bármikor felbonthatja, köteles azonban helytállni a Megbízott által már elvállalt, vagy folyamatban lévő kötelezettségekért. A Megbízó visszalépése esetén a már befizetett regisztrációs díj a Megbízottat illeti a költségei fedezésére. A Megbízott is bármikor felmondhatja a szerződést, ebben az esetben a befizetett regisztrációs díj teljes összegben visszafizetésre kerül Megbízó felé.

14. A Megbízó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy az együttműködés során a Megbízott által az ügyintézés során közzétett valamennyi adatot, információt, szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezel, senkinek semmilyen körülmények között azokról nem beszél, továbbá semmilyen médiumon keresztül nem teszi közzé. A fenti kötelezettségek megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint a Megbízó büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozik.

15. Az adatkezelésről a részletek a http://www.ah-work.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/ oldalon tekinthetőek meg.

16. A Megbízó és a Megbízott a Megbízási szerződést átolvasták azt közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt kötötték meg egymás közt. Felek az esetlegesen felmerülő jogviták tekintetében kikötik a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződés a 45/2014. (II. 26.) Korm rendelet szerinti, “Távollévők között létrejött szerződés”-nek minősül.

Kelt: ……………………………………., 2020 ………………………….